O nas

Nie pobieramy żadnych wynagrodzeń, 100% wolontariatu - sprawdź nas!

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego - sprawdź nas!

Dlaczego fundacja ratująca zabytki?

Jesteśmy wielkimi miłośnikami spędzania czasu, poza domem, w sposób aktywny. Uwielbiamy jaskinie, zamki, ruiny i wszystko to co jest niezwykłe, piękne i warte poświęcenia czasu aby to zobaczyć na własne oczy.

Dlaczego? Bo to co zobaczymy już w nas pozostanie, nasza świadomość zarejestruje i nikt ani nic nie jest w stanie nam tego odebrać. A rzeczy wartych obejrzenia jest wiele, niestety z powodu zaniedbania, nieświadomości, a bardzo często z powodu głupoty ludzkiej jest ich coraz mniej. Tam ktoś ukradł portyk, gdzie indziej rozebrano coś bez zgody konserwatora, coś się rozpadło z powodu braku opieki, lub z pięknego dworu zrobiono stodołę - tak to często wygląda w polskiej rzeczywistości.

Dlatego chcemy to zmienić, ratując co się da. Wiemy że na wszystko może nam braknąć czasu, naszego życia i pieniędzy. Ale postaramy się zrobić tyle ile tylko się da, a to czego nie zdążymy zrobić zostawimy następnym pokoleniom, niech też się wykażą.

Będąc ostatnio na wypadzie w górach, próbując dotrzeć do ruin zamku gdzie nie prowadzi żadna ścieżka ani droga, uświadomiliśmy sobie że jesteśmy szczęśliwcami, bo mamy sprawne nogi i ręce, zdrowe kręgosłupy i dużo samozaparcia aby dojść do celu. Myśląc tym tokiem stwierdziliśmy że żadna osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku czy nawet o kulach nie ma szans wejść na ten szczyt i zobaczyć tego co my. Dlatego postawiliśmy sobie cel aby przybliżyć takie miejsca tym ludziom.

Jak? Mamy XXI wiek, erę komputerów, internetu, 3D i łączności w każdym miejscu. Pomyśleliśmy więc dlaczego nie nakręcić przy pomocy kamery 3D zabytków i nie umieścić ich w Internecie tak aby osoby niepełnosprawne mogły zwiedzać je nie wychodząc z domu. Pozwoli to osobom niepełnosprawnym poznać zabytki naszego pięknego kraju, a sprawnych leniuchów może zachęcić do ruszenia się sprzed telewizorów i obejrzenia tego na własne oczy.

Wchodząc na Ślęże postanowiliśmy wejść na wieżę Bismarcka na Wierzycy. Był środek tygodnia, piękna sierpniowa pogoda, dochodzimy na miejsce i …… pocałowaliśmy zamknięte drzwi. „Otwarte w soboty i niedziele” klucz w Domu Turysty „Pod Wierzycą”. To samo można spotkać w wielu innych miejscach.

Więc? Przecież można zamontować drzwi otwierane na monety (jak w bramkach do metra), zamontować oświetlenie z czujkami ruchu lub z wyłącznikiem czasowym i udostępnić obiekt do zwiedzania przez całą dobę. Aby ukrócić wandali można zamontować wewnątrz kamery uruchamiane razem z oświetleniem, możliwości jest cała masa, przecież technika poszła do przodu. Oczywiście kłódka jest najprostszym rozwiązaniem, ale czy najlepszym dla turystów?

To są podstawowe założenia które nam przyświecały przy założeniu tej fundacji. Chcemy propagować postawy które pozwolą zmienić sposób myślenia naszych rodaków. Chcielibyśmy aby ktoś kto widzi jak niszczony jest zabytek, zareagował. Aby powiadomił policję , konserwatora zabytków, lub nawet NAS. Aby nie pozwolił aby dziedzictwo kulturowe naszego narodu było niszczone. Bo po tym dziedzictwie oceniają nas inni, ale i my sami powinniśmy podle niego się oceniać. Bo mamy być z czego i powinniśmy być dumni z tego że jesteśmy Polakami.NASZA MISJA
UDOSTĘPNIENIE ZABYTKÓW W REALIACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO XXI WIEKU

Misją Fundacji „Smoczy Web” jest udostępnienie zabytków kultury i sztuki Polskiej przy pomocy nowoczesnych technik i nośników informacji oraz zgodnie z trendami odpowiednimi dla społeczeństwa XXI wieku. Fundacja w swoich działaniach szczególny nacisk kładzie na udostępnianie obiektów zabytkowych w takiej formie, aby były one dostępne całemu społeczeństwu, w tym osobom niepełnosprawnym.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji realizujemy ją poprzez:

  • Renowacje, odnawianie, odbudowywanie obiektów zabytkowych oraz wyposażanie ich w nowoczesne urządzenia dostępu bezpośredniego i iluminacji, zapewniające możliwości całodobowego ich zwiedzania.
  • Renowacja lub tworzenie szlaków historyczno – turystycznych (w szczególności pieszych, rowerowych i konnych) łączących obiekty zabytkowe.
  • Tworzenie cyfrowych obrazów obiektów zabytkowych, w szczególności obrazów w technologii 3D i udostępnianie ich przez łącza Internetowe.
  • Budowanie bazy informacji naukowych i popularnonaukowych na temat obiektów zabytkowych i udostępnianie jej społeczeństwu.
  • Promocja, w tym w nośnikach Internetowych, obiektów zabytkowych oraz ich zaplecza turystycznego, zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym.
  • Organizowanie imprez masowych promujących historię, kulturę i sztukę z wykorzystaniem obiektów zabytkowych, ich otoczenia oraz zaplecza turystycznego.
  • Prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie klasycznych form rozrywki intelektualnej (bez komputerów i telewizorów), w tym zajęcia terenowe, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
  • Wspieranie w dotarciu do trenerów historycznych technik walki i dostawców sprzętu.
  • Uczestnictwo w międzynarodowych projektach i przedsięwzięciach z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności w państwach sąsiadujących lub historycznie związanych kulturowo z Polską.