Projekt - Ogrodzenie przedszkola


Tytuł przelewu środków na ten cel: "ogrodzenie przedszkola"
KRS: 0000417764
Numer konta bankowego: 46 1090 2141 0000 0001 1967 7962

Cechy projektu

Szacowany budżet : 100 tyś zł
Zgromadzone środki : 1 tyś zł (wkład Fundatorów) + 20 tyś (Darczyńca pragnie pozostać anonimowy)
Status : gromadzimy środki, czekamy na uregulowanie stanu prawnego przedszkola

Opis projektu

Planujemy remont zabytkowego ogrodzenia otaczającego przedszkole nr. 8 na ulicy Towarowej w Brzegu. Ogrodzenie to jest zabytkiem na skalę Europejską, jednocześnie otacza plac, na którym bawią się najmłodsze dzieci z przedszkola. Powinno być więc w stanie idealnym, a tak niestety nie jest.

Koszt remontu został oszacowany wstępnie na ok. 100 tyś zł. Każde wsparcie jest mile widziane, dlatego też prosimy o wpłaty z dopiskie "ogrodzenie przedszkola" lub przekazywanie 1% podatku z tym samym dopiskiem.

Obecnie, w związku z ujawnionymi okolicznościami formalnymi - czekamy na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (przedszkola).

Poniżej seria zdjęć ogrodzenia - stan obecny